Nyheter Sverige

KU kan extrainkallas efter granskning

Riksrevisorn Susanne Ackum avgick inför att Dagens Nyheter granskat hur hon utlovat tjänster till tidigare kollegor innan de ens var utlysta. Arkivbild.
Riksrevisorn Susanne Ackum avgick inför att Dagens Nyheter granskat hur hon utlovat tjänster till tidigare kollegor innan de ens var utlysta. Arkivbild.

Konstitutionsutskottet (KU) kan komma att extrainkallas under sommaruppehållet efter Dagens Nyheters granskning av Riksrevisionen.– Vi överväger det, säger KU:s ordförande Andreas Norlén (M) om den ovanliga åtgärden.

DN har i en pågående granskning publicerat uppgifter som gör att Riksrevisionens oberoende kunnat ifrågasättas.

KU har kallat till sig riksrevisorerna, preliminärt i september efter riksdagens sommaruppehåll. Men Andreas Norlén och vice KU-ordföranden Björn von Sydow är nu ense om att ett tidigare möte kan vara bra. Norlén poängterar dock att det ännu inte är bestämt att KU kommer att extrainkallas.

– Det är viktigt att utskottet får möjlighet att diskutera det här internt och med Riksrevisionen, säger han.

KU är det enda politiskt styrda organ som föreslå att riksdagen ska avsätta de tre oberoende riksrevisorerna. Men vare sig KU:s ordförande eller viceordföranden Björn von Sydow (S) är beredda att i dag uttala sig om det kan bli aktuellt att föreslå att riksrevisorerna Ulf Bengtsson, Margareta Åberg eller båda ska avsättas.

– Jag är inte beredd att föregripa den processen som vi kommer att ha i utskottet, säger Andreas Norlén, som ändå har svårt att se att KU kan komma att föreslå något sådant.

– Regeringsformen ställer upp en mycket hög ribba för att konstitutionsutskottet och riksdagen ska avsätta en riksrevisor, konstaterar han.

"Når inte ribban"

Grundlagen talar bland annat om "allvarlig försummelse".

– Mitt preliminära intryck av det som har rapporterats är att det inte når upp till den ribban, säger Norlén och tillägger att det i grundlagens förarbeten inte exemplifieras med sådant som "missgrepp i samband med rekryteringar".

Dagens Nyheter har bland annat avslöjat hur myndigheten backat från kritik i ett ärende som riksrevisorn Ulf Bengtsson var inblandad i när han var generaldirektör på Arbetsgivarverket. Han drev aktivt på för att försöka mildra kritiken. Riksrevisorn Margareta Åberg lade sig enligt DN också i arbetet med granskningen, som sköttes av en revisor som enligt myndighetens interna riktlinjer ska ha hög grad av oberoende mot sina chefer.

Kort därefter avgick riksrevisorn Susanne Ackum. Hon medgav att hon agerat på ett sätt som skadat förtroendet för myndigheten inför DN:s artiklar om att hon utlovat tidigare kollegor tjänster innan de ens var utlysta. Enligt tidningen detaljstyrde hon rekryteringar med skräddarsydda platsannonser, rekordhöga löner och genom att köra över Riksrevisionens egna rekryteringsexperter.

Uppenbart fel

Norlén anser att det av rapporteringen att döma är "uppenbart" att Riksrevisionen har begått fel.

– Man kan inte utlova tjänster i förväg till namngivna personer, det finns en rekryteringsprocess och regler kring det som man måste följa, konstaterar han.

Norlén anser även att det var fel av riksrevisorn Ulf Bengtsson att agera i ett ärende där han tidigare var berörd och som låg inom en annan riksrevisors ansvarsområde.

– Det är jag mycket kritisk till och det är principiellt problematiskt, säger KU:s ordförande.

TT: Men kan Ulf Bengtsson vara kvar?

– Som sagt: vi ska ha ett möte med riksrevisorerna och de måste få redovisa sin bild av händelseförlopp och åtgärder, och först därefter kan man diskutera vidare vad som ska ske, säger Andreas Norlén.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset