Nöje Film

Kulturutskottet sågar dyrare bio

Kulturutskottet sågar regeringens filmpolitik. Arkivbild.
Kulturutskottet sågar regeringens filmpolitik. Arkivbild.

Kulturutskottet motsätter sig regeringens förslag till ny filmpolitik och kräver en ny filmutredning. Regeringens förslag om höjd biomoms riskerar bli dödsstöten för småbiografer i landsorten, enligt kritikerna.

Regeringen får bakläxa av riksdagens kulturutskott gällande den nya filmpolitiken. Idag satte sig en majoritet i kulturutskottet emot regeringens filmproposition "Mer film till fler – en sammanhållen filmpolitik" på flera punkter.

– Vad vi kan konstatera efter dagens sammanträde är att regeringens filmpolitik saknar stöd i riksdagen. Beskedet från utskottet var tydligt: "gör om, gör rätt", säger Olof Lavesson (M), ordförande för Kulturutskottet till TT.

Det är bland annat det hett omdebatterade förslaget om att höja biomomsen från 6 procent till 25 procent som fått allianspartierna att sätta sig på tvären.

– Kärnan i vår kritik är dels att vi underkänner regeringens finansieringsmodell. Det är inte rimligt att kulturministern å ena sidan säger att film ska behandlas som all annan kultur, å andra sidan höja biomomsen och skilja den från all annan kulturmoms, fortsätter han.

Kritik mot biomomsen

Enligt kritikerna kommer en höjd biomoms att få svåra konsekvenser för landets små biografer.

"Med det här kommer vi att kunna rädda landsortsbiograferna. Det är en stor hjärtefråga för Centerpartiet och därför är det glädjande att Alliansen gemensamt rättar till denna felaktighet", skriver Per Lodenius, kulturpolitisk talesman för Centerpartiet, i ett pressmeddelande.

Allianspartierna uppmanar nu regeringen att påbörja en ny filmutredning. Man vill även att Svenska Filminstitutets roll och framtida organisation ska undersökas, och att regeringen ska ta reda på hur parts- och branschsamverkan kan utvecklas.

– Alliansen och Sverigedemokraterna tycks inte ha förstått att innebörden av propositionen just är att hela filmbranschen ges ökade förutsättningar att påverka filmstödet, inte bara filmavtalets parter, säger Miljöpartiets kulturpolitiska talesperson Niclas Malmberg till TT.

"Inspel på propositionen"

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) framhåller dock att riskdagens kulturutskott "i allt väsentligt bifaller den nya filmpolitiken", men har några inspel på propositionen som ska debatteras den nionde juni.

– Jag ska ta om hand de tillkännagivanden som kommer, men i det stora hela så är ju propositionen erkänd av utskottet, säger Bah Kuhnke till TT.

Hon verkar inte överdrivet bekymrad över kritiken som framförts.

– Jag noterar att de har inspel på politikens utformning och det ska debatteras den nionde juni och jag ser fram emot att den nya filmpolitiken ska börja verka från och med 2017, säger Bah Kuhnke.

Läs också