Teknik Nyheter Sverige

Kungen vill driva slottet med solen

På kungens uppdrag har en mindre solenergianläggning provats på Kungliga slottets tak sedan 2010. Nu konstaterar hovet att den har fungerat perfekt.

Om runt sextio procent av slottets 7 200 kvadratmeter stora takyta skulle beläggas med solpaneler skulle de kunna alstra uppåt 500 000 kilowattimmar el varje år. Det motsvarar årsförbrukningen för cirka 20 genomsnittsliga villor, skriver hovet i ett pressmeddelande.

"En besökare som anländer till Stockholm med flyg skulle kunna se att statschefen själv går i täten för en omställning till förnyelsebara energikällor", säger riksmarskalken Svante Lindqvist i pressmeddelandet.

Hovet noterar också att solpanelerna är lätta att både montera och demontera utan att skada slottet, som är ett byggnadsminnesmärke.

Bertil Ericson / TT