Nyheter Sverige

Kungligt besök i brandskogen

Kung Carl XVI Gustaf besökte nyligen, tillsammans med Världsnaturfonden, brandskogsområdet från 2014 i Västmanland. Branden var den största skogsbranden i Sverige i nutid med nästan 14 000 hektar drabbad skog och ungefär 25 nedbrunna eller brandskadade byggnader.
Kung Carl XVI Gustaf besökte nyligen, tillsammans med Världsnaturfonden, brandskogsområdet från 2014 i Västmanland. Branden var den största skogsbranden i Sverige i nutid med nästan 14 000 hektar drabbad skog och ungefär 25 nedbrunna eller brandskadade byggnader.

Blommor, småkryp, svampar, ovanliga fåglar – och en kung. I den skog som eldhärjades svårt i den stora branden i Västmanland för snart två år sedan har livet återvänt. Nu omvandlas en del till en ekopark.

Antagligen var det en gnista från en skogsmaskin som orsakade den största blågula branden i modern tid. Sala kommun i Västmanland drabbades värst.

För nästan två år sedan brann det i skogarna i Västmanland. Sala kommun drabbades värst. Omkring 14 000 hektar, motsvarande cirka 25 000 fotbollsplaner, eldhärjades totalt, samtidigt som värden för 340 miljoner kronor – bokstavligen – gick upp i rök.

Men att beteckna det inträffade som en naturkatastrof leder tankarna fel, säger Stefan Bleckert, naturvårdschef på Sveaskog som äger en del av marken.

– Det är en mänsklig katastrof, men för naturen är det en pånyttfödelse, säger han.

Lyxrestaurang

Spår efter branden, som förkolnade träd och svarta rotvältor, syns överallt. Men däremellan växer rallarros och stora blommande fält av tuvull. Där finns mossor och svampar och stora hav av unga björkar. I vissa områden har så många som 500 000 björkar per hektar slagit rot, berättar Linda Berglund, svenska Världsnaturfondens skogsexpert.

– En del växter, som svedjenäva, är till och med helt beroende av skogsbränder för sin fortplantning, säger hon.

De svarta trädstammarna må vara döda, men spelar en viktig roll i livets återkomst. De drar till sig svampar som lockar insekter som i sin tur sätter fart på fåglarna. I området har redan 25 par av tretåig hackspett hittat sin hemvist, berättar Stefan Bleckert.

– Det är som en gigantisk lyxrestaurang. På sikt förväntar vi oss få en stor viltpopulation av älg och kanske kronhjort, säger han.

Kung i skogen

Skogens konung denna dag var dock ingen mindre än Carl XVI Gustaf som tillsammans med Världsnaturfonden besökte det 1 500 hektar stora området som nu ska förvandlas till en ekopark. Kungen, nyss fyllda 70, tog sig med lätthet fram i terrängen som bitvis var både stenig och sank.

– Jag var här den fjärde dagen det brann för snart två år sedan. Det är fantastiskt att se hur allt kommer tillbaka. Det kommer ju att ta år, men under resans lopp blir det väldigt mycket spännande för biologer och andra att studera. Naturen är fantastisk, säger kungen.