Nyheter Sverige

Kvinnor sjukskrivs dubbelt så ofta

Kvinnor sjukskrivs oftare än män efter att ha fått en cancerdiagnos. Arkivbild.
Kvinnor sjukskrivs oftare än män efter att ha fått en cancerdiagnos. Arkivbild.

Risken att sjukskrivas en längre tid efter cancerdiagnosen är dubbelt så hög för kvinnor som för män.Nya siffror visar att orsaken är skillnader i behandlingslängd och insjuknandeålder.

Bland kvinnor blir 1,9 per 1 000 sysselsatta långvarigt sjukskrivna efter cancerdiagnosen. Motsvarande siffra för män är 0,9, visar siffror från Afa försäkring som tagits fram i samband med Världscancerdagen den fjärde februari.

Anledning är att män och kvinnors cancer ser olika ut, menar Kristina Alexanderson, professor i socialförsäkring vid Karolinska Institutet.

– Ungefär en fjärdedel av all cancer hos kvinnor är bröstcancer. Motsvarande för män är prostatacancer, säger hon.

Skillnaden i sjukskrivningar beror på att hälften av de män som insjuknar i prostatacancer får diagnosen först efter 70 års ålder, då de oftast lämnat arbetslivet, medan kvinnor får bröstcancer tidigare.

– Hälften av alla kvinnor som får bröstcancer är under 65 när de får diagnosen, säger Kristina Alexanderson.

Enligt henne handlar det också om hur vilken typ av cancerbehandling som behövs och hur arbetet kan anpassas efter detta.

– Ofta är det snarare biverkningar av behandlingen, till exempel cytostatika, än själva bröstcancern som leder till nedsatt arbetsförmåga och behov av sjukskrivning.