Nyheter Sverige

Kyckling trolig bov bakom smitta

Infekterad Kyckling var den troligaste orsaken till att ovanligt många runt om i Sverige insjuknade på grund av campylobacter i slutet av förra året. Arkivbild.
Infekterad Kyckling var den troligaste orsaken till att ovanligt många runt om i Sverige insjuknade på grund av campylobacter i slutet av förra året. Arkivbild.

Ovanligt många runt om i Sverige insjuknade på grund av campylobacter i slutet av förra året, med akuta diarréer, magsmärtor, illamående, kräkningar och feber som följd.

Nu visar preliminära testresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Folkhälsomyndigheten att infekterad kyckling var den troligaste orsaken.

Kyckling misstänktes tidigt vara smittkällan då ökningen av sjukdomsfall sammanföll med en rapporterad ökning av campylobacterinfektion i kycklingflockar.

SVA understryker vikten av att alltid genomsteka kycklingkött samt av noggrann hygien vid hantering av rå kyckling.