Nyheter Sverige

Kyrkbesökare i Torup får huvudvärk

Det är inte ovanligt att kyrkobesökare i halländska Torup får ont i huvudet.

Torups kyrka byggdes 1870 och många har under årens lopp slagit huvudet i predikstolen eftersom det är för smalt mellan den och de främre bänkarna, rapporterar P4 Halland.

Nu har länsstyrelsen gett kyrkan tillåtelse att korta tre bänkar med 70 centimeter så att man slipper huka under predikstolen och därmed befrias församlingen från sin 150 år gamla huvudvärk.

En antikvarisk expert ska övervaka arbetet.