Nyheter Sverige

Lägre säkerhetskrav på asylboenden

Nya regler gör att säkerhetskraven sänkts på Migrationsverkets anläggningsboenden för asylsökande. Arkivbild.
Nya regler gör att säkerhetskraven sänkts på Migrationsverkets anläggningsboenden för asylsökande. Arkivbild.

Säkerhetskraven har sänkts på asylsökandes boenden – på alla områden utom fastigheternas bärförmåga.

– Taket på byggnaden ska med andra ord inte kunna ramla ner, säger Anders Johansson, brandingenjör på Boverket, till tidningen Hem & Hyra.

Det mindre strikta regelverket gäller till exempel brandskydd och handikappanpassning. Kraven på energi-, vatten- och avfallshushållning är helt borttagna. Boverket har sammanställt en vägledning med de nya reglerna, som trädde i kraft i januari, riktad till byggherrar och kommuner.

Anders Johansson betonar att regelförändringarna gäller för Migrationsverkets anläggningsboenden, inte boenden som asylsökande hittat på egen hand eller boenden för ensamkommande flyktingbarn.