Nyheter Sverige

Läkare lätta att muta

En gratis måltid är allt som behövs för att en läkare ska börja förskriva ett visst preparat.
En gratis måltid är allt som behövs för att en läkare ska börja förskriva ett visst preparat.

En gratislunch. Det är allt som krävs för att lura en läkare och få honom eller henne att börja förskriva ett företags produkter. Ju dyrare lunch, desto mer skriver läkaren ut.

Det visar en amerikansk studie som presenteras i Jama Internal Medicine som Dagens Medicin berättar om.

Tanken var att testa om, och i så fall hur, måltider kopplade till marknadsföring av diverse preparat påverkar förskrivningsmönstret bland läkare.

I undersökningen studerades förskrivningen av fyra vanliga läkemedelsklasser mot kroniska sjukdomar.

Läkare som avstod gratismåltider kopplade till marknadsföring av betablockeraren Bystolic förskrev medlet 3,1 procent av det totala antalet gånger läkaren ifråga förskrev betablockerare.

För läkare som låtit sig bjudas på måltider, däremot, var motsvarande siffra mer än fem gånger högre: 16,7 procent. Liknande mönster sågs för de tre andra läkemedelsklasserna.

Och ju fler och dyrare måltiderna var – desto mer skrev läkarna ut.

I den aktuella studien ingick 280 000 läkare där forskarna jämfört två olika databaser som visar vilka preparat läkarna förskrivit samt vilka industrisponsrade aktiviteter de deltagit i.

I USA, precis som i Sverige, är det tillåtet för läkare att låta sig bjudas på gratismåltider av läkemedelsindustrin.