Teknik Utbildning Nyheter Sverige

Lärarstudenter testas på försök

Nu ska blivande lärare lämplighetstestas på försök. Arkivbild.
Nu ska blivande lärare lämplighetstestas på försök. Arkivbild.

Inför höstterminen ska sökande till några av lärarutbildningarna vid Linnéuniversitetet och Jönköpings universitet testas. Syftet är att se om tester är rätt metod att gallra bort dem som inte är lämpliga eller tillräckligt motiverade för yrket.

Men metoden blir dyr. Om den skulle tillämpas på alla de runt 17 000 personer som varje höst söker till något lärarprogram skulle notan bli minst 42 miljoner kronor, skriver Svenska Dagbladet.

Enligt den utredning som ligger till grund för försöksverksamheten skulle dock kostnaderna vägas upp av en bättre utbildning med färre avhopp. En rapport från Universitetskanslerämbetet (UKÄ) visar att nästan var fjärde elev hoppar av lärarutbildningen.

I testerna ingår både intervjuer, gruppdiskussioner och skriftliga övningar.