Nyheter Sverige

Lång kamp för rättvisa

Fred Taikon efter beslutet i Stockholms tingsrätt. Staten gjorde sig skyldig till etnisk diskriminering i samband med Skånepolisens registrering av romer.
Fred Taikon efter beslutet i Stockholms tingsrätt. Staten gjorde sig skyldig till etnisk diskriminering i samband med Skånepolisens registrering av romer.

Det blev en känslosam stund för Fred Taikon när tingsrättens dom lästes upp. I tre år har han kämpat för att ställa någon till svars för att han, som aldrig begått något brott, skulle vara registrerad hos Polisen.

– Att den vanliga enskilde romen vinner mot staten, är den största segern någonsin för oss romer, säger en tårögd Fred Taikon.

Enligt rätten gjorde sig staten skyldig till etnisk diskriminering när Skånepolisen samlade uppgifter om honom och tusentals andra romer i ett särskilt register. Han och de övriga 10 som stämt staten ska nu ersättas med 30 000 kronor vardera.

Ett erkännande

Domen ser han som ett erkännande om att någon gjort fel och just därför blir tårarna även sorgetårar, förklarar han.

– Vem kommer egentligen att få bära ansvaret? Det här är visserligen ett straff men ett kollektivt sådant, och inte mot de poliser som upprättat registret och som hanterat det.

Under vägen har riksåklagaren konstaterat att ingen enskild polis kan åtalas för brott, enligt en statlig nämnd har det inte handlat om registrering på etniska grunder och enligt Diskrimineringsombudsmannen fanns inte stöd i lagen att åtala någon enskild för diskriminering.

"Det har varit en kamp"

I efterhand är han tacksam över att han drev saken vidare.

– Vi hade inte gehör hos någon. Det var den lilla människan mot den stora draken. Jag kände att vi måste gå den juridiska vägen, annars snackar de bara bort oss, varenda en.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset