Teknik Nyheter Sverige

Långa personer mer konservativa

Långa personer lutar mer åt höger politiskt, jämfört med sina mer kortvuxna likar. På bilden Sultan Kösen från Turkiet, som från 2009 räknas som världens längsta man med sina 2,47 meter.
Långa personer lutar mer åt höger politiskt, jämfört med sina mer kortvuxna likar. På bilden Sultan Kösen från Turkiet, som från 2009 räknas som världens längsta man med sina 2,47 meter.

Långa människor har oftare mer konservativa politiska åsikter än kortvuxna. För varje tum ökar lutningen åt höger.

Den slutsatsen drar forskare vid The Ohio State University i USA efter att ha granskat en brittisk undersökning där drygt 9 700 kvinnor och män svarat på frågor, bland annat om deras kroppslängd och politiska uppfattning i en rad olika frågor.

Studien visar att för varje inch (motsvarande 2,54 centimeter) i ökad kroppslängd, ökade sannolikheten för uttalat stöd för konservativa åsikter och det konservativa partiet med 0,8 procent för män och 0,4 procent för kvinnor.

Sambandet kvarstod även när förutsättningarna i övrigt var mer eller mindre desamma, om forskarna exempelvis tog hänsyn till etnicitet, utbildning, civilstånd eller religion.

"Om du tar två personer med nästan identiska karakteristika – förutom att den ena är längre än den andra – så kommer den längre att vara mer politiskt konservativ i genomsnitt", säger Sara Watson, en av forskarna bakom studien som publiceras i British Journal of Political Science.

En förklaring till sambandet, enligt forskarna, kan vara att det finns ett sedan tidigare känt samband mellan kroppslängd och inkomst. Ju längre en person är, desto mer tjänar han eller hon i genomsnitt och att personer som tjänar mer tenderar att ha mer konservativa åsikter, jämfört med dem som tjänar mindre.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset