Nyheter Sverige

Löfven anklagas för nonchalans

Maria Abrahamsson (M) begär hon att konstitutionsutskottet (KU) ska granska Stefan Löfven som hon anklagar för att "i prakitken" strunta i KU:s rekommendation om att ministrar måste lova skriftligt att komma till utskottet även sedan de slutat i regeringen.
Maria Abrahamsson (M) begär hon att konstitutionsutskottet (KU) ska granska Stefan Löfven som hon anklagar för att "i prakitken" strunta i KU:s rekommendation om att ministrar måste lova skriftligt att komma till utskottet även sedan de slutat i regeringen.

Nonchalant och provocerande. Riksdagsledamoten Maria Abrahamsson (M) anklagar statsminister Stefan Löfven för att i praktiken ha struntat i konstitutionsutskottets rekommendation om att säkerställa att ministrar måste komma till utskottet även sedan de slutat.

Konstitutionsutskottet (KU) beslutade redan i januari att statsministern ska se till att ministrarna lovar skriftligen att komma till KU. Men det har Stefan Löfven inte gjort. I ett brev pekar regeringskansliet på att hans ministrar i stället gett muntliga löften om att "alltid medverka i den konstitutionella granskningen" fullt ut. Det gäller såväl ministrarna som ingår i den regering Löfven bildade i oktober 2014 som de tre nya statsråd han utnämnde i maj i år.

– Jag kan nästan uppleva det som en provokation att man medvetet går på tvärs emot vad KU har sagt, säger Maria Abrahamsson.

Abrahamsson, som också är jurist och ledamot i KU, ser flera tänkbara förklaringar till Stefan Löfvens agerande.

– Det kan ju bero på bristande erfarenhet om hur riksdagen fungerar. Löfven har ju inte själv suttit i riksdagen. Det kan vara bristande erfarenhet om hur statsförvaltningen fungerar.

Abrahamsson begär nu att KU ska granska statsministern hantering, och hon anklagar honom för att i praktiken strunta i KU:s rekommendation.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset