Nyheter Sverige

Löfven pressades om Romson

Statsminister Stefan Löfven i KU-förhör i dag.
Statsminister Stefan Löfven i KU-förhör i dag.

Statsminister Löfven (S) riskerar KU-kritik för att han varit otydlig om vem som tar över hans jobb om han till exempel blir sjuk.– Det var ingen medveten mörkning, säger han.

När regeringen tillträdde 2014 utsågs miljöpartiets språkrör Åsa Romson inte bara till miljöminister utan även vice statsminister. Först när Dagens Nyheter förra sommaren ställde frågor om vem som hoppar in för Löfven om han blir svårt sjuk, blev det allmänt känt att det inte blir Romson.

På fredagen frågades Löfven ut i konstitutionsutskottet, KU.

– Jag har valt att låta Åsa Romson i rollen som vice statsminister, vid sidan av mig, utföra representativa uppgifter, säger Löfven.

Medgav

I den tidigare borgerliga regeringen var vice statsministern också ställföreträdande statsminister.

I den rödgröna regeringen blir det i stället det statsråd som tjänstgjort längst som tar över, det vill säga utrikesminister Margot Wallström (s). Löfven uppger att det är den ordningen han "funnit bäst för den här regeringen".

Han medgav i KU att han skulle kunna ha varit tydligare ut mot allmänheten om vad som gäller.

– Om man tycker att det här har varit otydligt så får jag väl ta till mig det då, säger statsministern efter utfrågningen.

"Inget fel"

Statsministern försäkrar dock att inga formella fel begåtts. Han hänvisar till att grundlagen ger honom utrymme att inte utse en ställföreträdare. Därmed blir det automatiskt det statsråd som tjänstgjort längst som ska ta över. Enligt Löfven är det något som alla känner till.

Löfven informerade dock riksdagens talman de 17 oktober 2014 om vem som är hans ställföreträdare. Statsministern utgår också från att hans statsekreterare informerat kungen.

Löfven påpekar dessutom att det framgår i regeringsprotokoll och i propositioner vem som hoppat in för honom på regeringssammanträden när han haft förhinder.

Visste kungen?

Oppositionen menar att det är allvarligt att det rått oklarhet om vem som går in som statsminister om det uppstår en kris och Löfven själv har förhinder.

Kristdemokraternas Tuve Skånberg hävdar att bara en liten krets vetat hur det förhåller sig,

– Löfven kan inte ens bekräfta att kungen vetat om det. Krigsdelegationen och partiledarkretsen har inte vetat om det, säger Skånberg.

Han bedömer att Löfven har rätt att hemlighålla saken, men tycker att det är "mycket olämpligt" och vilseledande om vad som händer vid en kris.