Nyheter Världen Sverige Sverige-topp

Lagrådet ger skärpt flyktlag bifall

Migrationsminister Morgan Johansson (S). Arkivbild.
Migrationsminister Morgan Johansson (S). Arkivbild.

Regeringen får klartecken av Lagrådet för att gå vidare med förslag om att tillfälligt göra det svårare att få uppehållstillstånd i Sverige.Brådskan och det faktum att lagen ska gälla en kortare period, i tre år, bevekar rådet.

Lagrådet ställer en rad frågor och har flera förslag till ändringar, men kommer fram till att det inte finns skäl att "avstyrka en lagstiftning väsentligen baserad på förslagen".

Regeringen fick bred, och stark kritik, för det utkast till lagrådsremiss som först skickades ut. En rad remissinstanser, bland dem domstolar, myndigheter och organisationer, menade att förslagen om tillfälliga uppehållstillstånd, begränsad anhöriginvandring och rätt till familjeåterförening på flera punkter stred mot internationell rätt. Regeringen ändrade lite i det förslag som Lagrådet nu har granskat.

Saknar analys

De höga juristerna i rådet saknar en analys som visar att regeringen har rätt när den hävdar att förslagen innebär att fler asylsökande kommer att söka sig till andra länder än Sverige. Juristerna hittar heller ingen analys som stärker regeringens argument att förslagen skärper utlänningslagen och lagstiftningen på flykting- och asylpolitikens område till miniminivån inom EU.

"Någon övergripande redogörelse för vad miniminivån innefattar finns inte, vilket är en brist eftersom just uppnåendet av denna nivå är central för hela den tillfälliga lagstiftningen", skriver rådet.

Teknisk natur

Migrationsminister Morgan Johansson (S) säger till TT att invändningarna Lagrådet har mest verkar vara av teknisk natur och att de säkert går att följa upp.

– Vi får beakta de synpunkter som finns, säger Johansson och tillägger att regeringens plan om att lämna en proposition till riksdagen i nästa vecka ligger fast.

Propositionen måste lämnas senast om en vecka för att riksdagen ska hinna behandla den före sommaruppehållet. Regeringen vill att lagen ska träda i kraft den 20 juli.