Teknik Nyheter Sverige

Landsting saknar pengar för astma

I slutet av förra året presenterade Socialstyrelsen nya riktlinjer för hur personer med astma och kol ska behandlas. Arkivbild.
I slutet av förra året presenterade Socialstyrelsen nya riktlinjer för hur personer med astma och kol ska behandlas. Arkivbild.

Bara ett av tre landsting har budgeterat för de nya riktlinjerna för astma och kol. Detta trots att riktlinjerna har varit kända sedan 2014.

I dag har cirka 1,5 miljoner människor i Sverige astma eller kol.

I slutet av november presenterade Socialstyrelsen nya direktiv som ska underlätta för sjukvården och hjälpa patienterna i ett tidigare skede och även ge bättre sjukdomskontroll och uppföljningar.

Men enligt en undersökning som Astma- och Allergiförbundet gjort i samarbete med riksförbundet Hjärtlung visar det sig att endast sex av 20 landsting som svarade på enkäten har budgeterat för de nya riktlinjerna.

På kort sikt innebär satsningen dyrare kostnader för landstingen, främst i form av fler återbesök och utredningar.

– Men på längre sikt kommer det att löna sig ekonomiskt för landstingen, säger Ulf Brändström, generalsekreterare, Astma- och Allergiförbundet och fortsätter:

– Därför är det en besvikelse att landstingen inte har budgeterat för det här. Planerna har trots allt varit kända sedan 2014.

Av landets 21 landsting/regioner svarade alla utom Värmland på enkäten.

Läs också