Nyheter Sverige

Liberalerna KU-anmäler Fridolin

Liberalerna KU-anmäler utbildningsminister Gustaf Fridolin för dålig beredning av ett regeringsbeslut. Arkivbild.
Liberalerna KU-anmäler utbildningsminister Gustaf Fridolin för dålig beredning av ett regeringsbeslut. Arkivbild.

Liberalerna KU-anmäler utbildningsminister Gustaf Fridolin för dålig beredning av ett regeringsbeslut. Det handlar om uppdraget till Skolverket att ta fram en fördelningsnyckel för statsbidrag till skolor. Orsaken angavs vara att likvärdigheten mellan olika kommuner och olika skolar minskat. Samma sak hävdades i direktiven till skolkommissionen.

Enligt Liberalen Christer Nylander byggde regeringen sitt påstående på en rapport från Skolverket. Men enligt Nylander har regeringen bortsett ifrån att Skolverket senare reviderade sin bedömning. I stället pekade man på olika faktorer som kan innebära risk för minskad likvärdighet.

Nylander anser att regeringen på ett "uppseendeväckande sätt visat sig ge en oriktig beskrivning av den bedömning som görs av en av de centrala myndigheterna på området".