Teknik Nyheter Sverige

Lite att vinna på tvångstestning

På grund av flyktingsituationen ökade antalet fall av MRSA kraftigt förra året. Arkivbild.
På grund av flyktingsituationen ökade antalet fall av MRSA kraftigt förra året. Arkivbild.

Flyktingsituationen har fått antalet fall av multiresistenta bakterier och tuberkulos att öka kraftigt. Men att tvångstesta flyktingar är inte rätt väg att gå, anser statsepidemiologen Anders Tegnell.

Under förra året upptäcktes sammanlagt 3 882 fall av den multiresistenta bakterien MRSA, vilket var en ökning med drygt 30 procent jämfört med året dessförinnan. Även antalet upptäckta fall av tuberkulos (tbc) ökade kraftigt.

Flyktingsituationen är den främsta anledningen.

– Många flyktingar genomgår en hälsoundersökning, men de är också människor som oftare har anledning att söka sjukvård. Vi provtar alltså mer, vilket gör att vi också upptäcker fler fall, säger Malin Grape, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Mer att förlora

Det yttersta ansvaret för landets smittskydd vilar på landstingen och statsepidemiologen Anders Tegnell. Men han ser inte ökningen av vare sig tbc eller MRSA som något hot. Tvärtom.

– Det är positivt, eftersom det visar att vi hittar dem. Att systemen fungerar. Det hade varit mycket värre om vi inte såg någon ökning alls, säger han.

I debatten har röster höjts för att införa obligatoriska hälsoundersökningar, det vill säga att tvinga samtliga asylsökande att undersöka sig för diverse sjukdomar.

Men enligt Anders Tegnell finns väldigt lite att vinna på det, och desto mer att förlora.

– Varför ska man göra det över huvud taget? Det finns inga som helst signaler om att folk håller sig undan eller inte vill provta sig. I våra system kan vi dessutom se att de här sjukdomarna inte sprider sig till några andra mer än till deras nära och kära, så det ligger ju i deras eget intresse att låta sig undersökas. Det är den viktigaste drivkraften, säger han.

Konsensus

Om inslag av tvång införs är däremot risken stor att förtroendet för sjukvården skadas.

– Det skulle bli lite absurt, eftersom hela vårt sjukvårdssystem bygger på frivillighet. Om det däremot uppstår en situation med smittspridning som vi måste stoppa, då kan man vidta vissa tvångsåtgärder enligt smittskyddslagen. Men jag tror inte på att rikta tvångsåtgärder mot en hel grupp.

TT: Hur ser det ut i exempelvis Danmark och Tyskland?

– Jag tror att Tyskland har obligatorisk lungröntgen för tuberkulos, men rekommendationen från WHO och internationell konsensus är att alla undersökningar ska bygga på frivillighet.