Way out West 2015

Little Jinder säger hej till dig som Metroläsare!

Säg hej till Little Jinder! Det har gått sex år sedan stjärnskottet Little Jinder brakade igenom och orsakade superlativs-VM i våra dagblads musikkolumner nu är hon även aktuell till årets Way Out West.