Utbildning Nyheter Sverige

LR: Begränsa rätten att byta skola

Lärarnas Riksförbund vill begränsa rätten att byta skola. Arkivbild.
Lärarnas Riksförbund vill begränsa rätten att byta skola. Arkivbild.

Det fria skolvalet har pekats ut som en av orsakerna bakom den krisande svenska skolan. Frågan kommer att vara en av de hetaste när Skolkommissionen presenterar sina förslag i morgon. Redan nu kräver Lärarnas Riksförbund begränsningar.

Lärarnas Riksförbund (LR) vill begränsa möjligheten för elever att byta skola. Valet ska bara kunna göras till årskurs 1, 4, 7 samt gymnasievalet. Utspelet kommer i direkt anslutning till Skolkommissionens förslag, som presenteras i morgon. Kommissionen tillsattes efter de mycket uppmärksammade Pisa-resultaten 2013 och som visade på kraftigt sjunkande resultat inom matematik, läsning och naturkunskap.

Samma chans

Anna Ekström, generaldirektör för Skolverket, är också ordförande för Skolkommissionen, där även LR:s Bo Jansson sitter med. Ekström har tidigare lyft vikten av ett så kallat kontrollerat skolval, där exempelvis elever med en viss socioekonomisk bakgrund får förtur vid antagning för att skolans elevgrupp ska bli mer blandad. Därför är det inte helt otänkbart att delbetänkandet kommer att ta upp just den frågan.

Bo Jansson är inne på samma linje:

– Vi måste hitta ett system som hanterar effekterna av att det finns de som inte väljer, eller har förmågan och kunskapen att sätta sig in i hur man väljer. Vi måste hitta ett system som ger alla elever samma chans.

Föräldrar hotar

Men Jansson anser också att föräldrar missbrukar det fria skolvalet. Enligt honom använder föräldrar det fria skolvalet till att pressa upp sina barns betyg genom hot om att flytta barnen till en annan skola.

– Man använder det som ett hot och en press mot lärare och rektorer. Rektorer blir skrämda för då vet de att ekonomin förändras omedelbart.

Det får också konsekvensen att lärare inte känner stöd av sina rektorer när de blir anmälda eller i situationer som rör ordning och studiero där enskilda elever är inblandade, menar Jansson.

En rad undantag bör dock tillåtas. Det handlar bland annat om elever som flyttar eller mobbas i skolan. Men varje fall ska utredas innan eleven får klartecken att byta skola.

Litet stöd

– Vi måste få till en attitydförändring för att få bukt med missbruket. Ingen vill ha den här situationen. Inte föräldrarna heller som vill ha ordning och reda och där rektor tar ansvar för helheten.

Samtidigt visar en ny undersökning, som gjorts på uppdrag av Lärarnas Riksförbund, att stödet för en sådan reform tycks vara klent. Av de 3 200 tillfrågade instämmer endast 28 procent helt i påståendet "Det fria skolvalet bör ske under andra former än i dag för att skapa en större möjlighet till planering inom skolverksamheten". 26 procent instämmer i viss utsträckning.