Teknik Nyheter Världen

Luftföroreningar dödar européer

Runt 430 000 européer dog i förtid på grund av luftföroreningar år 2012. Luftföroreningar orsakar bland annat lungsjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Det konstaterar Europeiska miljöbyrån EEA i en ny rapport.

– Trots flera åtgärder för att förbättra luftkvaliteten de senaste åren, fortsätter luftföroreningar att reducera européernas levnadskvalitet och livslängd, säger Hans Bruyninckx, chef för EEA, enligt flera medier.

Förbränning av kol och biomassa anges som den främsta orsaken till föroreningarna.