Nyheter Sverige

Män får största andelen LSS-insatser

Socialstyrelsen. Arkivbild
Socialstyrelsen. Arkivbild

Ökningen av kommunernas insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS; fortsätter. 2015 beviljades drygt 117 000 insatser, vilket är 3 000 fler än året innan, visar ny statistik från Socialstyrelsen.

I statistiken syns både skillnader mellan kön och olika platser i landet. Män får cirka 60 procent av LSS-insatserna. Högsta andelen personer som får LSS-insatser i förhållande till befolkningen finns i Västerbottens län, lägsta i Stockholms län, visar siffrorna.

Daglig verksamhet ökar och står för den största delen av insatserna, med 30 procent. Vuxenboende utgör 23 procent av insatserna. Insatsen personlig assistans visar sig också bli vanligare.