Teknik Nyheter Sverige

Mål om trygghetslarm nås inte

Allt fler äldre och personer med funktionsnedsättning har digitala trygghetslarm – men fortfarande är över hälften analoga. Regeringens mål om att alla larm ska vara digitala i december i år kommer därmed inte att nås, konstaterar Socialstyrelsen.

Syftet med teknikskiftet är att öka säkerheten och tryggheten. Analoga trygghetslarm i kombination med nya digitala kommunikationsnät innebär en risk för att larmsignalen faller bort och inte når larmcentralen.

I januari fanns cirka 207 000 trygghetslarm i landet. Av dessa var 99 000 digitala (48 procent) och 108 000 analoga (52 procent).