Nyheter Ekonomi Sverige

Många akademiker stressade på jobbet

Göran Arrius, ordförande i akademikerfacket Saco. Arkivbild.
Göran Arrius, ordförande i akademikerfacket Saco. Arkivbild.

Var fjärde akademiker har stannat hemma från jobbet minst en dag under det senaste året på grund av stress eller psykisk utmattning, visar en undersökning.Värst är läget för medelålders kvinnor – av dem har var tredje stannat hemma.

– Det är alldeles orimligt att så många sjukskriver sig på grund av stress – då är det ju något systemfel, säger Göran Arrius, ordförande i akademikerfacket Saco, till TT.

Saco har låtit Novus fråga 1 040 akademiker med minst tre års universitetsstudier om de stannat hemma under det senaste året på grund av stress eller psykisk utmattning. 24 procent svarar ja på frågan. Bland kvinnor i åldern 35–49 år är andelen hela 33 procent, medan den bara är 19 procent av männen i samma ålder.

– Det vi märker är en särskilt stor ökning bland kvinnor som jobbar i kontaktyrken, som exempelvis socionomer eller psykologer, säger Arrius.

Han pekar också på att när sjukskrivningarna ökat vid tidigare tillfällen så har akademikerna klarat sig förhållandevis bra, men så är det inte nu.

Arrius vill se över arbetets organisation, hur stora arbetslagen ska vara, minska omsättningen av personal och även se till att det finns fortbildning.

– Det är i grunden arbetsgivarnas ansvar, men vi är förstås gärna med och hjälper till för att få en så bra arbetsmiljö som möjligt.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset