Nyheter Sverige

Många barn får inte rätt underhåll

Många separerade föräldrar borde betala mer i underhåll till sina barn än de faktiskt gör. Med stöd av nya lagregler hoppas Försäkringskassan kunna hjälpa fler föräldrar att ge sina barn en rättvis försörjning.

Omkring 207 000 barn får underhållsstöd på maxbeloppet 1 573 kronor via Försäkringskassan.

Enligt en regeringsutredning skulle nära 90 000 barn få mer underhåll om föräldrarna själva kom överens och baserade underhållet på sin egen betalningsförmåga och barnets faktiska behov.

Sedan den 1 april har lagen om underhållsstöd gett Försäkringskassan ett utökat uppdrag för att göra systemet mer träffsäkert.

Underhåll efter behov

– De bidragsskyldiga, det vill säga de som barnen inte bor hos, betalar inte i den utsträckningen det var tänkt, säger Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan.

Den parten som barnet bor hos har rätt att begära ett underhållsbidrag från den andra föräldern baserat på barnets behov. Men i praktiken ser det ofta annorlunda ut.

Enligt Niklas Löfgren har Försäkringskassans tak för underhållsstöd blivit en norm, som egentligen var tänkt att fungera som en garanti för barnen om föräldrarna inte kommer överens, eller inte har ekonomisk möjlighet att bidra till försörjningen.

Förenklade beräkningar

Han tror att många föräldrar vill göra rätt för sig men för enkelhetens skull använder försäkringskassans underhållsstöd som riktmärke.

– Vi vill skrota myten om underhållsstödet som norm, säger Niklas Löfgren.

Nu har försäkringskassan bland annat tagit fram ett nytt beräkningsverktyg som ska underlätta för separerade föräldrar att beräkna ett korrekt underhållsbidrag, och bestämma hur stor andel respektive förälder ska betala.

– Det är för att fler barn ska få rätt underhåll tillgodoräknat sig. Det handlar om vad barnet kostar på riktigt och att varje förälder ska bidra efter sin förmåga, säger Niklas Löfgren.