Nyheter Sverige Sverige-topp

Många kommuner saknar barnstrateg

Strömmen av ensamkommande flyktingbarn har överstigit alla prognoser. Samtidigt saknar tre av fyra kommuner en tjänsteman med ansvar för barns rättigheter.Ett stort problem när barnkonventionen ska bli svensk lag, anser barnrättsorganisationer.

För andra året i rad har Nätverket för barnkonventionen, där bland andra Rädda barnen och Unicef ingår, gjort en undersökning om hur landets kommuner är rustade för att säkerställa barns rättigheter.

Resultatet är i princip oförändrat, eller till och med lite sämre än tidigare.

Endast 24 procent av kommunerna säger att de har en särskild person med ansvar för barnkonventionen.

På väg att bli lag

– Jag tror tyvärr att det handlar om att barnkonventionen inte ses som en kommunal angelägenhet. Många tror att mänskliga rättigheter berör andra länder med krig, tortyr eller fängelsestraff för barn, och inte barnens vardag i kommunerna, säger ordföranden Lisa Ericson.

I mars slog regeringen fast att barnkonventionen ska bli svensk lag. En sådan riskerar dock att bli kraftlös om inte tjänstemän får utbildning och vägledning hur arbetet ska gå till i praktiken, anser nätverket. Frågan är nu ännu mer aktuell, på grund av det stora antalet ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige, säger Lisa Ericson.

– I själva mottagandet är barn väldigt utsatta och ensamma. Det finns en risk att de inte får sina rättigheter tillgodosedda och då skulle en barnombudsman vara en bra vägledare. Sedan gäller det här inte bara själva mottagandet. De här barnen ska ju vara här en lång tid.

TT: Samtidigt tilldelas ju barnen en god man. Ligger inte detta i deras uppgifter?

– De får kort utbildning och har många barn samtidigt. Det kan finnas behov av att ha ytterligare en person att vända sig till.

Komplex fråga

Elizabeth Englundh är sakkunnig vid Sveriges kommuner och landsting när det gäller barns rättigheter. Hon påpekar att frågan är komplex och arbetet svårt att genomföra rent praktiskt.

– Barnens rättigheter finns inom alla samhällsområden. Det är fullständigt orealistiskt att en enda person ska se över och kontrollera att det blir korrekt enligt de bestämmelser som finns i konventionen. Rent juridiskt fungerar det heller inte så att ett barnombud kan överpröva andras arbete, säger hon.

En kommun som ändå valt den här vägen här Botkyrka i Stockholm där Ewa Hollén är lokal barnombudsman sedan 2002.

– Det kan handla om att se till att barn inte hamnar mellan stolarna, förebygga mobbning och att ge kunskap om barnkonventionen, säger hon.

– Optimalt hade varit om fler arbetat med frågan. Det som nu behövs för att ge mer stuns i arbetet är att barnkonventionen ses som ett strategiskt dokument. Då är det ingen som kan säga: "Vi har inte tid i år". När barnkonventionen nu blir lag tror jag det blir större intresse att jobba med detta inom kommunerna, säger Ewa Hollén.

Lisa Ericson
Jessica Gow/TT