Nyheter Sverige

Många officerare har tänkt sluta

Försvarsminister Peter Hultqvist (S).
Försvarsminister Peter Hultqvist (S).

Regeringens försvarsbeslut från i fjol har inte löst problemen. Sex av tio officerare har det senaste året övervägt att sluta, främst på grund av bristande framtidstro, visar en undersökning från Officersförbundet.Försvarsminister Peter Hultqvist (S) säger att Försvarsmakten måste ta missnöjet på stort allvar.

Materielbrist, överbelastning och allmänt missnöje – det är några av problemen försvaret brottas med. Officersförbundets medlemsundersökning visar att åtta av tio medlemmar tycker det är brist på materiel, utbildning eller personal.

– Det fanns förhoppningar om att försvarsbeslutet skulle göra saker bättre men nu står det klart att det inte löst problemen, säger Officersförbundets ordförande Lars Fresker.

"Ingen yrkesstolthet"

Han ser framför allt personalbristen som det stora problemet. Försvarsmaktens egna siffror visar att var fjärde person som utexaminerats från officersprogrammet mellan 2010 och 2015 valt att sluta.

– Tillsammans med försvarsmakten måste vi jobba med att behålla de som jobbar och arbeta med rekryteringen, säger Lars Fresker.

En person i undersökningen sammanfattar sitt missnöje: "Känner ingen yrkesstolthet längre. Hela vår organisation har kollapsat. Anledningen till att jag är kvar är den stora kamratskap som fortfarande finns kvar".

ÖB:s ansvar

Peter Hultqvist säger att resultaten i undersökningen är problematiska och pekar på att det är ett ansvar för ÖB Micael Bydén.

– Undersökningen indikerar problem på officerssidan där det finns människor som känner att de är missnöjda och det här måste man naturligtvis ta på allvar – men det är ytterst en arbetsgivarfråga för Försvarsmakten.

TT: Men du är ju ÖB:s politiske chef?

– Jag kan inte gå in och ta över arbetsgivaransvaret, då går jag utanför mina befogenheter. Det måste Försvarsmaktens ledning ytterst ta ansvar för.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset