Utbildning Nyheter Sverige

Många SFI-elever slutför inte kurs

Lära för livet. SFI-kurserna är redan väldigt flexibla, enligt Maja Lind, SFI-lärare. Problemet är snarare att flera elever måste avbryta sina studier för en praktikplats via Arbetsförmedlingen, en praktik som kanske inte leder någon vart.
Lära för livet. SFI-kurserna är redan väldigt flexibla, enligt Maja Lind, SFI-lärare. Problemet är snarare att flera elever måste avbryta sina studier för en praktikplats via Arbetsförmedlingen, en praktik som kanske inte leder någon vart.

Endast fyra av tio SFI-elever avslutar den kurs de följer, visar ny statistik från Skolverket. Av alla SFI-elever avbryter 22 procent studierna helt. Främsta skälet är att elever får jobb, enligt Sivert Kvarnéus, SFI-rektor.

– Många av eleverna får tillfälliga jobb. Flera av dem har försörjningsansvar för familjen och måste först och främst se till att ha arbete, säger Sivert Kvarnéus, rektor vid SFI (Svenska för invandrare) i söderort i Stockholm.

Maja Lind, SFI-lärare på SFI söderort i Skärholmen, Stockholm, instämmer, men ser problem i att en del elever avbryter kurser.

– Skälet till att elever hoppar av kan också vara att de fått en praktikplats genom Arbetsförmedlingen, som innebär att de inte får studera samtidigt. Praktikplatsen kanske ändå inte leder till jobb, och då kan eleverna tappa mycket av det de höll på att lära sig på kursen, säger Maja Lind till TT.

"Lärarbrist problemet"

Även Maria Rönn, vice ordförande vid Lärarförbundet, är bekymrad över den stora andelen avhopp bland SFI-elever.

– Språket är nyckeln till samhället. Visst är det bra att många av eleverna som avbryter sin kurs får jobb, men eleverna behöver språk på fler områden än det de lär sig inom sitt yrke, säger hon, men hävdar att det är bristen på SFI-lärare som gör att många elever hoppar av.

– Det är med hög kvalitet i studierna som man lockar elever att fortsätta sina kurser, säger Maria Rönn.

Därför borde obehöriga SFI-lärare få sina studier till behörighet finansierade, och eleverna ges större möjlighet att följa SFI-kurs samtidigt som de jobbar, tycker hon.

Behöriga lärare saknas

Inger Bergendorff, undervisningsråd på Skolverket, kan inte ange något skäl till elevernas avhopp, men tror inte att de beror på bristande kvalitet i undervisningen. Skolverket gör sitt för att stötta kommunerna i att stärka utbildningskvaliteten i form av bland annat studiehandledning på elevernas modersmål, påpekar hon.

När SFI-utbildningen i år blir en del av den kommunala vuxenutbildningen blir undervisningen mer individanpassad och det blir lättare för elever att kombinera studier och arbete, enligt Inger Bergendorff. Något som också Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister, framhåller.

– Att många elever hoppar av är såklart ett problem. Men om skälet är att eleverna får jobb och blir självförsörjande är det positivt. De kan lära sig svenska på sin arbetsplats, säger Aida Hadzialic till TT. Som en del av vårbudgeten satsar regeringen på att obehöriga SFI-lärare ska få läsa in svenska som andraspråk samtidigt som de behåller 80 procent av lönen, betonar hon.

Pontus Lundahl/TT
Att kunna språket har ett värde i sig, därför är det viktigt att elever fullföljer sina kurser, tycker SFI-lärare Maja Lind och Dag Lundquist.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset