Teknik Nyheter Sverige

Möjligt jäv på högskolemyndighet

Universitetskansler Harriet Wallberg Henriksson var rektor på Karolinska institutet och var involverad i rekryteringen av Paolo Macchiarini till institutet.
Universitetskansler Harriet Wallberg Henriksson var rektor på Karolinska institutet och var involverad i rekryteringen av Paolo Macchiarini till institutet.

Universitetskanslersämbetet kan komma att vidta åtgärder mot Karolinska institutet (KI) med anledning av "Macchiarini-affären". Men ämbetets högsta chef är den som anställde kirurgen på KI.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är tillsynsmyndighet för universitet och högskolor. Av en skrivelse framgår nu att myndigheten vill ta del av den kommande utredningen av Karolinska institutet med anledning av "Paolo Macchiarini-affären".

– Vi är tillsynsmyndighet och har fått in en anmälan mot Karolinska institutet. När utredningen är klar får vi fundera på om och i så fall vilka åtgärder som behöver vidtas, säger UKÄ:s chefsjurist Christian Sjöstrand.

Flera inblandade

Prekärt i sammanhanget är dock att UKÄ:s högsta chef, universitetskansler Harriet Wallberg, var den som anställde Paolo Macchiarini år 2010 när hon var rektor för Karolinska institutet.

TT: Hur ser ni på det faktum att UKÄ:s chef är inblandad i affären?

– Frågor som gäller Harriet Wallbergs tid som rektor för Karolinska institutet är någonting vi får ta ställning till när utredningen är klar, när alla frågor finns på bordet, säger Sjöstrand.

En annan som arbetade i den högsta ledningen var Karin Röding, som var universitetsdirektör vid Karolinska institutet när Macchiarini anställdes. I dag är hon statssekreterare till forskningsminister Helena Hellmark Knutsson (S), som tidigare sagt att en expertmyndighet kan komma att utreda KI-affären.

Flera utredningar

I går offentliggjordes att juristen Sten Heckscher är den som kommer att leda Karolinska institutets egen utredning av hur institutet har hanterat fuskanklagelserna mot kirurgen Paolo Macchiarini och hans forskning kring konstgjorda luftstrupar.

Även Karolinska universitetssjukhuset har sagt att det kommer att utreda Macchiarinis operationer av de aktuella luftstruparna, ingrepp som kostat flera människor livet.