Nyheter Sverige

M kräver skärpta straff

Tomas Tobé. 
Tomas Tobé. 

Moderaterna kräver skärpta straff för attacker mot blåljuspersonal. Minimistraffet för våld mot tjänsteman bör vara fängelse i sex månader.Inrikesminister Anders Ygeman är beredd att diskutera men tror inte att det är lösningen.

– Den som kastar sten på en polisbil eller skär upp däcken på en ambulans attackerar hela rättssamhället, en grundpelare i demokratin, säger Moderaternas partisekreterare Tomas Tobé när han inleder partiets Sverigemöte i Malmö.

Moderaterna presenterar fem nya förslag för att stoppa attacker mot blåljuspersonal och stärka personalens säkerhet. Förutom skärpta straff för våld mot tjänsteman föreslår M att fler yrken ska skyddas av lagbestämmelsen om våld och hot mot tjänsteman. Personal inom räddningstjänsten och hälso- och sjukvården bör få samma skydd som poliser.

Straffen bör även skärpas för angrepp mot väsentliga samhällsfunktioner. Alla brott som innefattar ett angrepp mot viktiga samhällsfunktioner ska leda till skärpta straff.

Mer skadestånd

Vidare föreslås att poliser får ökade möjligheter att få skadestånd i form av kränkningsersättning. M föreslår en utredning som ser över lagstiftningen. Ett femte förslag är Polisen och Socialstyrelsen i samråd med SKL utformar en fungerande ungdomstjänst inom räddningstjänst och polis.

Inrikesminister Anders Ygeman (S) är inte avvisande till att diskutera skärpta straff för attacker mot blåljuspersonal.

– Det får inte råda något tvivel om att det ska få en allvarlig påföljd om man ger sig på någon som är satt att hjälpa. Men en viktig utgångspunkt här är att vi i dag har de straff som den moderatledda regeringen lämnade efter sig efter åtta år. Men jag har inget emot att sätta mig ned och diskutera med både centerpartister och moderater om var gränsen ska ligga, men jag tror inte att det är lösningen för de problem vi har sett, säger han till TT.

Inte tjänsteman

Centerpartiet föreslog häromdagen liknande skärpningar som Moderaterna nu gör.

Däremot tycker Ygeman att Moderaternas förslag om att sjukvårdspersonal ska få samma tjänstemannaskydd som poliser är märkligt.

– Det är något som både arbetsgivare och fackförbund kraftigt motsatt sig. Vård är inte tjänsteutövning. De har missförstått vad tjänsteman är. Det finns även nackdelar som kommer med att du är tjänsteman, säger Anders Ygeman.

Henrik Montgomery/TT
Moderaterna kräver skärpta straff för attacker mot blåljuspersonal. Arkivbild.