Nyheter Sverige Sverige-topp

M: Skärp er om ni vill stanna

Man måste anstränga sig och göra rätt för sig om man vill stanna permanent i Sverige. Och lära sig svenska och svenska värderingar, anser Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra.
Man måste anstränga sig och göra rätt för sig om man vill stanna permanent i Sverige. Och lära sig svenska och svenska värderingar, anser Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra.

Moderaterna vill att nyanlända anstränger sig mer om de vill stanna i Sverige. Och lär sig svenska.– Man ska inte kunna skolka sig in i Sverige, sade M-ledaren Anna Kinberg Batra i sitt Almedalstal.

Men hon inledde med den senaste tidens sexövergrepp på musikfestivaler och presenterade krav på straffskärpning och att det ska bli lättare att utvisa brottslingar.

– Vi moderater vill att Sverige inför en ny brottsrubricering: grovt sexuellt ofredande, där minst nio månaders fängelse är straffet för den som döms. Den som döms för det grövre brottet men inte är svensk medborgare riskerar då också utvisning, sade Kinberg Batra.

Samtidigt vill M göra det lättare att utvisa. Möjligheten att utvisa den som döms för allvarligare brott finns redan i dag, men används sällan vid straffvärden under ett år. Den gränsen vill moderaterna sänka till sex månader.

Hårda krav

Moderaternas dag i Almedalen präglades av hårda krav på nyanlända, att människor anstränger sig mer och att svenska värderingar ska gälla. Om de nyanlända inte deltar i språk- och samhällsundervisning ska det ske en minskning av etableringsersättningen.

– Om man tar sig rätten att leva på andras bekostnad trots att man skulle kunna jobba och göra rätt för sig och försörja sig själv, då sviker man svenska värderingar, sade Kinberg Batra.

Ett annat krav är att nyanlända ska genomgå en examination i samhällsorientering om vilka värderingar som gäller i Sverige.

Tidigare i veckan presenterade Moderaterna förslag på att sätta ett tak för bidragen för att hejda de stora utgiftsökningarna.

Känga till Björklund

Anna Kinberg Batra tog också upp brexit i sitt tal och gav indirekt en känga till Liberalernas Jan Björklund, som i söndags föreslog mer EU-samarbete och överstatlighet.

– När röster höjs för nya överstatliga projekt eller för att låtsas som inget har hänt måste Sverige vara en kraft för att samarbetet ska fungera och ge effekt, i stället för att bygga nya våningar på ett hus där grunden just nu skakar, sade hon.

Reaktionerna från regeringen på skärpta krav på att lära sig svenska var inte avvisande. Enligt gymnasieminister Aida Hadzialic (S) håller regeringen nu håller på att se över hur ersättningssystemen kan kopplas ihop med starkare incitament för att nyanlända ska klara av studier och komma i arbete.

Regeringen inte avvisande

– Jag personligen är inte främmande för att vi ska göra den sortens kopplingar för att förstärka incitamenten att fullfölja sina SFI-studier, säger hon om M:s förslag att ersättningen ska minskas om man inte deltar i svenskundervisning.

– Vi tar med oss detta.

Däremot tycker hon att kravet på ansträngning för att få uppehållstillstånd är diffust.

– Jag vet inte riktigt vad de menar med att anstränga sig. Förslaget verkar inte färdigt, säger hon.