Nyheter Världen Sverige Sverige-topp

M vill begränsa stöd för flyktingar

Moderaternas partisekreterare Tomas Tobé och ekonomisk-politiske talesperson Ulf Kristersson presenterar delar av sin skuggbudget.
Moderaternas partisekreterare Tomas Tobé och ekonomisk-politiske talesperson Ulf Kristersson presenterar delar av sin skuggbudget.

Moderaterna vill spara drygt 28 miljarder de kommande fyra åren på begränsningar av stöd till flyktingar samt begränsningar i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna.

Enligt partiets ekonomisk-politiske talesperson Ulf Kristersson har regeringen inte tillräckligt fokus på de kraftigt ökade utgifterna i bidragssystemen. Utgifterna för migration och integration samt sjukförsäkring och assistansersättning har ökat kraftigt de senaste åren och kommer att fortsatt ligga på över 130 miljarder kronor per år fram till 2020. Detta från en nivå på 52 miljarder 2010.

– Utgiftsökningarna i transfereringssystemen måste hejdas. Man måste ha uppmärksamhet på detta, säger Ulf Kristersson.

I sin kommande budgetmotion föreslår Moderaterna flera begränsningar i stöd och bidrag i flyktingmottagandet, bland annat att efterlevandestöd inte ska utgå för barn och ungdomar som placeras i HVB, stödboende och familjehem. Full garantipension ska inte utgå till personer som kommer till Sverige som vuxna.

Tidsgräns återinförs

I sjukförsäkringen föreslår M att den bortre tidsgränsen återinförs samt att en ny karensdag införs dag 15 i sjukperioden. Taket i a-kassan sänks.

Sammantaget spar Moderaterna 4,1 miljarder kronor för 2017 och 28,6 miljarder för hela perioden fram till 2020.

Moderaterna kommer inte att acceptera den permanenta höjningen på 10 miljarder kronor till kommunerna i den form som regeringen presenterat.

Partiet accepterar att man lånar till de akuta behoven till följd av den kraftiga asylmottagningen. Däremot kräver man finansiering av reformer som permanent höjer kostnaderna.

Ökad otrygghet

Finansminister Magdalena Andersson (S) tycker att det är rätt att på olika sätt få ned kostnaderna för flyktingmottagandet. Hon hänvisar till att regeringen vidtagit kraftfulla åtgärder för att minska mottagandet.

– Att vi måste jobba vidare med att få ned kostnaderna för till exempel ensamkommande barn och ungdomar tycker jag är helt rätt. Och det jobbar vi också med från regeringens sida. Men att däremot kasta ut cancersjuka ur sjukförsäkringen för att finansiera flyktingmottagandet tycker jag är helt fel politik. Vi jobbar för att öka tryggheten men Moderaterna tycks vilja öka otryggheten, säger hon till TT.