Nyheter Sverige

M vill stärka nyanländas skolval

Moderaterna vill stärka de nyanländas möjligheter att välja skola till sina barn. På bilden en av partiets valaffischer från 2014.
Moderaterna vill stärka de nyanländas möjligheter att välja skola till sina barn. På bilden en av partiets valaffischer från 2014.

Kommunerna måste bli bättre på att informera nyanlända om vilka skolor de kan välja till sina barn, anser Moderaterna. Om så inte sker utesluter partiet inte lagstiftning.

En utredning har föreslagit att kommuner ska kunna få göra undantag från reglerna om vem som ska få förtur till olika skolor. Avsikten är att nyanlända elever ska kunna kvoteras in på populära friskolor. Även kommunala skolor ska få göra särskilda undantag.

De nya reglerna ska börja gälla från och med den 1 juli i år, skriver Dagens Nyheter.

Men det räcker inte, anser Moderaterna. Förslaget minskar individernas valfrihet och makten över skolvalet hamnar hos kommunerna.

– Det är för mycket olikheter i möjligheterna att komma till en bra skola. Om man inte vet vilka skolor det finns att välja på och vilken undervisning som passar ens barn bäst så kan man inte använda den möjligheten, säger partiledaren Anna Kinberg Batra till tidningen.

I stället vill Moderaterna införa vad man kallar för "aktivt skolval" som innebär att alla kommunens invånare ska få tydlig information om vilka skolor det finns att välja på – både kommunala och friskolor.

– Det är bra om kommunerna själva går fram med det, annars utesluter jag inte att det behöver ändras på lagstiftningsnivå, säger Anna Kinberg Batra.