Teknik Nyheter Sverige

Magnetfält räddade livet på jorden

När stjärnor är unga utsätter de sin omgivning för ett våldsamt bombardemang av laddade partiklar. Om en planet ska klara sig helskinnad i denna storm krävs att den skyddas av ett magnetfält.
När stjärnor är unga utsätter de sin omgivning för ett våldsamt bombardemang av laddade partiklar. Om en planet ska klara sig helskinnad i denna storm krävs att den skyddas av ett magnetfält.

Jordens magnetfält blev räddaren i nöden när vårt solsystem var ungt. Utan magnetfältet hade livet aldrig kunnat uppstå på jorden, enligt en ny studie.

I studien har forskare från flera länder undersökt Kappa Ceti, en närliggande stjärna som är mycket lik vår egen sol, men mycket yngre, endast mellan 400 och 600 miljoner år gammal.

Kappa Ceti, som ligger på ett avstånd av 30 ljusår, liknar med andra ord solen när denna var ung. Dess ålder överensstämmer också med den tid då livet först uppstod på jorden.

Studien visar att Kappa Ceti är mycket aktiv. Från dess yta strömmar väldiga mängder plasma, laddade partiklar, ut i den närliggande rymden.

Bombardemang

Denna solvind är 50 gånger starkare än solvinden från vår egen sol. En planet som utsätts för ett sådant bombardemang riskerar att förlora hela sin atmosfär om den inte skyddas av ett starkt magnetfält.

När solen var av samma ålder var den också lika våldsam. För planeter som Mars som saknade ett heltäckande magnetfält blev detta ödesdigert. Mars förlorade merparten av sin atmosfär och är i dag en kall, livlös himlakropp.

Jorden däremot klarade sig helskinnad och är i dag full av olika livsformer.

Stod emot

I studien har forskarna, som presenterar sina rön i The Astrophysical Journal Letters, analyserat hur en planet som jorden skulle ha klarat solvinden från Kappa Ceti.

Deras slutsats: Jordens magnetfält, trots att det var något svagare i planetens ungdom, var tillräckligt kraftigt för att atmosfären skulle överleva.

Det innebar inte att planeten förblev opåverkad i den våldsamma plasmaströmmen. Magnetosfären – det område runt planeten som skyddar mot solvinden – krympte rejält i partikelstormen till en storlek som bara var en tredjedel eller hälften så stor som idag.

Skyddet var med andra sämre än vad det är nu, men ändå så pass bra att atmosfären stannade kvar på planeten. Tack vare det står vi här idag.

Läs också