Teknik Nyheter Sverige

Mammografi från 50 ger bäst nytta

När och hur ofta bör kvinnor börja undersöka brösten med hjälp av mammografi? Vartannat år från 50 års ålder ger kvinnor utan några specifika riskfaktorer bäst balans mellan risk och nytta, konstaterar forskare.
När och hur ofta bör kvinnor börja undersöka brösten med hjälp av mammografi? Vartannat år från 50 års ålder ger kvinnor utan några specifika riskfaktorer bäst balans mellan risk och nytta, konstaterar forskare.

En mammografiundersökning vartannat år från 50 fram till 74 års ålder. Det ger kvinnor den bästa balansen mellan risk och nytta, visar forskning.

Det finns ett flertal studier som visar att mammografi är effektivt, att metoden upptäcker potentiellt farliga tumörer i brösten.

Men det finns också studier som visar att metoden kan vara skadlig, eftersom många av de förändringar som upptäcks och behandlas aldrig utvecklas till farlig cancer.

Amerikanska forskare har nu granskat sex oberoende analyser och utgått från tre olika startåldrar – 40, 45 eller 50 år – samt två olika intervall; varje eller vartannat år.

Enligt forskarna, som redovisar sina resultat i Annals of Internal Medicine, gav start vid 50 års ålder och en undersökning vartannat år fram till 74 års ålder bäst nytta för kvinnor utan några specifika riskfaktorer. Slutsatsen går i linje med en liknande analys som gjordes 2009.

– Slutsatsen är att mammografi räddar liv. Exakt när undersökningen startar eller hur ofta den görs bör dock vara ett personligt beslut, säger Jeanne Mandelblatt, en av forskarna, i en kommentar.

I Sverige erbjuds kvinnor mammografi i regel från 40 års ålder med 1,5 eller 2 års mellanrum.