Nyheter Världen Sverige Sverige-topp

Medicinska åldersbedömningar på gång

Migrations- och justitieminister Morgan Johansson vill att de medicinska åldersbedömningarna ökar. Arkivbild.
Migrations- och justitieminister Morgan Johansson vill att de medicinska åldersbedömningarna ökar. Arkivbild.

Regeringen vill att ett system med medicinska åldersbedömningar av asylsökande barn och ungdomar kommer på plats senast i höst.Det beskedet gav migrations- och justitieminister Morgan Johansson (S) i riksdagen.

– Frågan om en asylsökande är under eller över 18 år är viktig, inte bara när det gäller frågan om uppehållstillstånd utan även när det gäller boende och omvårdnad. Det är inte lämpligt att vuxna asylsökande bor med ensamkommande barn i barnboendena, säger Morgan Johansson.

I höstas fastslog regeringen att myndigheterna måste tillämpa medicinska åldersbestämningar. Nu talar man om ålderbedömningar, vilket återspeglar svårigheten att exakt fastställa någons ålder. Det kan skilja på upp till två år.

Även om vissa åldersbedömningar görs har läget varit låst sedan Socialstyrelsen utfärdade rekommendationer 2012. En viktig orsak har varit att Svenska barnläkarföreningen motsatt sig att göra detta.

Socialstyrelsen ska nu i april presentera en vetenskaplig genomlysning av metoder för åldersbedömningar. Morgan Johansson ser framför sig ett statligt ansvar för bedömningarna med Migrationsverket och Rättsmedicinalverket som huvudaktörer. Han framhåller att det är viktigt att åldersbedömningarna görs så tidigt som möjligt i processen, helst innan beslut om boende tas.