Teknik Nyheter Sverige

Medier bättre på att namnge svarta

En vit kvinnlig biståndsarbetare namnges i nästan 100 procent av fallen medan svarta män endast namnges i 17 procent av fallen, enligt en rapport. Arkivbild.
En vit kvinnlig biståndsarbetare namnges i nästan 100 procent av fallen medan svarta män endast namnges i 17 procent av fallen, enligt en rapport. Arkivbild.

Tidningarna har blivit bättre på att namnge svarta människor på bilder i rapporteringen. Men fortfarande namnges svarta människor i afrikanska länder endast i var fjärde bildsatt artikel, enligt en undersökning.

När arbetet med svenskt bistånd i Afrika synliggörs i svenska medier är det stor skillnad på hur vita och svarta människor framställs. Biståndsorganisationen We Effect och medieanalysföretaget Retriever analyserar varje år bildsatta artiklar om bistånd i svenska dagstidningar och magasin.

Under 2015 namngavs svarta människor på bild i 24 procent av artiklarna där bilder förekom, en ökning med 13 procent jämfört med året före, enligt rapporten.

Mest anonyma är männen och barnen, även om andelen som namnges ökar även där. Afrikanska män namnges främst på bilder tagna i Sverige i samband med besök hos svenska biståndsorganisationer.

Vita människor namnges i 93 procent av artiklarna där de förekommer på bild.

Bilder på biståndsarbetare dominerar rapporteringen. Samtidigt minskar antalet offerbilder. Offer förekommer på bilderna i 10 procent av fallen. Under 2011 förekom offer i 40 procent av artiklarna.

Totalt sett skrevs färre artiklar om svenskt bistånd i Afrika under 2015 jämfört med året före.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset