Nyheter Sverige

Mer grönska ger bättre stadsklimat

Värmeböljor och extremväder har blivit allt vanligare och ett av de mest effektiva sätten att kyla ner klimatet i städerna är att öka växtligheten, visar ny forskning vid Göteborgs universitet.

Doktoranden Janina Konarska har undersökt hur olika träd påverkar stadsklimatet. Hon har bland annat jämfört olika trädslags förmåga att ge skugga och också hur effektivt träden ger ifrån sig vatten genom avdunstning och transpiration.

"Att ge stadsträd goda odlingsförhållanden kan förbättra trädens hälsa och kylprestanda, särskilt i ett framtida varmare klimat", säger hon i ett pressmeddelande.

Studien visar att när träd omges av gräs, och inte sten eller asfalt, så utvecklar de tätare kronor och ger mer skugga och förbättrar mikroklimatet i staden och därmed människors hälsa.