Teknik Nyheter Sverige

Mer lika vård av mycket tidigt födda

En pappa håller sitt för tidigt födda barns hand. Arkivbild.
En pappa håller sitt för tidigt födda barns hand. Arkivbild.

För första gången har riktlinjer tagits fram för vården av barn som föds extremt mycket för tidigt.De ansvariga är övertygade om att det kan göra vården mer nationellt likvärdig.

– I och med att det är så väl förankrat tror vi att det kommer att få en normerande effekt, säger Magnus Domellöf, ordförande för Svenska neonatalföreningen.

Bakom riktlinjerna står föreningarna för neonatalläkarna, förlossningsläkarna samt de medicinskt ansvariga för neonatalvård och förlossningsvård på alla landets universitetssjukhus. Riktlinjerna är inte tvingande men förankringen gör att Domellöf tror att de kommer att i stort följas.

Enligt SR:s Ekot har det tidigare varierat mycket mellan sjukhusen i synen på om livräddande insatser ska sättas in på extremt tidigt födda barn.

Domellöf säger att det tidigare helt saknats riktlinjer för barn födda under vecka 22 och 23, av fullgångna 40 veckor.

De nya riktlinjerna säger att gravida kvinnor i riskzonen bör remitteras till universitetssjukhus från 22 fullgångna veckor, att behandling med cortison av kvinnorna bör övervägas vid samma tid men ges senast från 23 fullgångna veckor. Vid förlossningar bör också neonatalläkare närvara från 22 fullgångna veckor medan hjärt-lungräddning ska övervägas vid samma tid och rekommenderas från 23 fullgångna veckor.