Nyheter Sverige

Mer pengar behövs i kamp mot terror

Säpo begär ökade anslag från regeringen för att bekämpa terrorism. Arkivbild.
Säpo begär ökade anslag från regeringen för att bekämpa terrorism. Arkivbild.

Säpo begär mer pengar i arbetet för att stoppa potentiella terrorister.– Vi har hittills sett till att vid flera tillfällen öka Säpos budget, säger inrikesminister Anders Ygeman (s).

Han vill inte redan nu utlova nya anslagshöjningar utan hänvisar till regeringens budgetproposition som kommer i september.

Begäran om en anslagshöjning finns i en rapport som Säpo lämnat till regeringen. Den handlar om hur arbetet mot återvändande jihadist-krigare kan intensifieras. I rapporten pekar man på att såväl kärnverksamheten som andra nödvändiga funktioner behöver förstärkas.

Redan höjd budget

Säpo fick redan i förra höstens budget 65 miljoner kronor mer för i år och lika mycket nästa år. I vårändringsbudgeten för 2016 höjdes anslaget med ytterligare tio miljoner kronor på grund av terrorhotet.

Säpo uppger att man samverkar intensivt med både andra svenska myndigheter och med utländska säkerhetstjänster. Det tar stora resurser i anspråk.

Under 2015 har också informationsflödet till Säpo kopplat till terrorism från myndigheter och allmänhet fördubblats. Det ställer nya krav på utvecklade metoder och kraftfullt teknikstöd.

Andra säkerhetstjänster

I rapporten står även att Säpo satsat på att utveckla förundersökningsarbetet mot identifierade terrorresenärer, som till exempel har stridit för Islamiska staten. Det anses dock vara för tidigt att bedöma effekterna av den nya lagen mot terrorismresor.

Förutom mer pengar så har Säpo andra önskemål.

– Man lyfter fram behovet av ökat samarbete dels med andra myndigheter i Sverige, dels med andra (säkerhets)tjänster i världen för att kunna följa en del andra personer på plats, säger Ygeman.

Andra hot

Ygeman pekar på att han för diskussioner med inrikesministrar i andra länder för att utvidga möjligheterna till samarbete.

Säpo påpekar även att det ur ett hotperspektiv är problematiskt att skilja återvändande resenärer från andra våldsbejakande extremistiska islamister som aldrig rest till konfliktområden. De anses också utgöra ett allvarligt hot.

Enligt Säpo har omkring 300 personer rest från Sverige till Irak och Syrien för att slåss framförallt för Islamiska staten. Många av dem har dött i striderna.