Nyheter Världen Sverige

Migrationsverket fördelar flyktingar

Migrationsverket, med generaldirektör Anders Danielsson, ska föreslå hur många nyanlända som ska anvisas till varje kommun. Arkivbild
Migrationsverket, med generaldirektör Anders Danielsson, ska föreslå hur många nyanlända som ska anvisas till varje kommun. Arkivbild

Migrationsverket får i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på hur många nyanlända som ska anvisas till kommuner nästa år. Uppdraget är en följd av den nya lagen enligt vilken en kommun är skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen.

Vid den fördelningen ska hänsyn tas till förutsättningar för jobb i kommunen samt befolkningsstorlek och hur många ensamkommande barn och asylsökande som redan vistas i kommunen.

För innevarande år fastställde regeringen fördelningen på länsnivå och mellan kommunerna inom länet. Från 1 januari nästa år ligger det ansvaret på Migrationsverket.

Läs också