Nyheter Världen

Mikrocefali efter Brasilienbesök

Mikrocefali, som kopplas samman med zikaviruset, är en allvarlig fosterskada som gör att hjärnan inte växer normalt och barnen föds med för små huvuden. Arkivbild.
Mikrocefali, som kopplas samman med zikaviruset, är en allvarlig fosterskada som gör att hjärnan inte växer normalt och barnen föds med för små huvuden. Arkivbild.

De två första fallen av mikrocefali, kopplade till zikaviruset, har upptäckts utanför Brasilien och Franska Polynesien. Ett av fallen är registrerat i USA; det andra i Slovenien. Båda har dock samband med vistelser i Brasilien, enligt världshälsoorganisationen WHO:s senaste rapport om zikaviruset.

I Brasilien och Franska Polynesien har 863 respektive åtta fall av mikrocefali, kopplade till zikaviruset, rapporterats.

Mikrocefali är en allvarlig fosterskada som gör att hjärnan inte växer normalt och att barnet föds med för litet huvud.

Guillain-Barrés syndrom hos vuxna tros också ha ett samband med viruset. Det är en ovanlig neurologisk sjukdom som leder till förlamningar i armar och ben.