Nyheter Världen Sverige Sverige-topp

Militant jihadism kräver fler offer

Kriget i Syrien skördar flest offer. Arkivbild.
Kriget i Syrien skördar flest offer. Arkivbild.

Alltfler krig och väpnade konflikter i världen präglas av militant jihadism. Samtidigt som våldet ökar i Mellanöstern minskar det i andra delar av världen, enligt Uppsala universitets årliga Conflict Data Program.

Under de senaste 30 åren har det skett en dramatisk ökning av våldsamma konflikter där åtminstone en av parterna drivs av religiös, specifikt muslimsk, övertygelse, enligt forskarna.

– Vi ser en ny konfliktbild där jihadistkonflikter ökar som proportion av alla väpnade konflikter. Och de ökar också i fråga om antalet döda. Andra typer av konflikter minskar däremot över tid, säger Isak Svensson, professor i freds- och konfliktstudier vid Uppsala universitet.

När mätningarna började 1979 var bara 10 procent av alla inbördeskrig jihadistiska i den meningen att någon part ställt explicita jihadistiska krav. 2015 hade andelen jihadistiska inbördeskrig i världen ökat till drygt 80 procent. Forskarna beskriver en utveckling där långvariga konflikter i Afrika, Sydamerika och Asien, snarare mattas av, såväl till antal som i antalet döda, medan de blodigaste konflikterna koncentreras över ett område i norra Afrika, Mellanöstern och Afghanistan.

Flest dödsoffer i Syrien

Även om antalet döda i krig minskat sedan förra årets mätning har de senaste årens puckel av dramatiskt ökande antal döda i konflikter och i krig, med en topp under 2014 med 130 000 döda, varit en följd av utvecklingen i Syrien.

– Jag tror ingen kunde föreställa sig att ett krig i Syrien kunde bli så fruktansvärt blodigt. Ungefär hälften av alla de som dör i konflikter i dag dör i Syrienkriget, säger Erik Melander, professor och forskningsledare vid UCDP.

Samtidigt som färre dör i konflikterna ökar antalet våldsamma konflikter totalt sett i världen. I dag finns det fler våldsamma konflikter mellan icke-statliga grupper än vid kalla krigets slut. En förklaring till antalet ökade inre konflikter är IS spridning. Där terrorgruppen etablerar sig hamnar den i konflikt såväl med staten som med andra väpnade grupper.

"Utveckla medlingsmetoderna"

– Trots att vi lagt ner resurser på att militärt bekämpa den här typen av konflikter, ökar de i antal, säger Isak Svensson som anser att ensidiga militära lösningar inte visat sig framgångsrika.

– Man kan säga att kriget mot terrorn inte visat sig särskilt framgångsrikt när den här typen av konflikter ökar. Vi behöver fundera över alternativa sätt att hantera den här typen av konflikter och vi ser ganska lite av fredsavtal, medlingsinsatser och initiativ. Vi måste nog fundera på hur vi kan utveckla medlingsmetoderna, säger Isak Svensson.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset