Nyheter Ekonomi Sverige Sverige-topp

Miljardrullning i vården får kritik

Landstingens kostnader för inhyrd vårdpersonal fortsätter skena, visar ny granskning av SVT. Arkivbild.
Landstingens kostnader för inhyrd vårdpersonal fortsätter skena, visar ny granskning av SVT. Arkivbild.

Landstingens kostnader för att hyra in personal har fördubblats på fem år. Olyckligt och ett misslyckande, anser kritiker, som uppmanar landstingen att bli mer attraktiva som arbetsgivare.

Det har blivit allt vanligare att sjukvården, för att klara personalbristen, hyr in personal utifrån till ett mycket högre pris. Och trots att landstingen under senare år försökt att minska kostnaderna för den inhyrda personalen, går utvecklingen i rakt motsatt riktning. Sedan 2010 har landstingen lagt sammanlagt 16 miljarder kronor på stafettpersonal, visar en granskning av SVT.

– Man kan inte sticka under stol med att det här är ett misslyckande för landstingen. De har antagit deklarationer och skakat hand med varandra, men sedan inte gjort jobbet på hemmaplan, säger Dag Larsson, ordförande för SKL:s sjukvårdsdelegation, till TT.

Svårare rekrytera i landsbygd

Det är väsentligt svårare att rekrytera personal i landsbygd och på mindre orter än i storstäder och särskilt i Stockholm, påpekar han, men borde inte göra skillnad. Det finns exempel, enligt Dag Larsson, på hur verksamheter har lyckats vända trenden.

– Det handlar om personalpolitik och arbetsmiljö. Blir man bra på det kommer man att lyckas få personal till jobbet.

Mest resurser på inhyrd sjukvårdspersonal lägger landstinget i Västra Götaland. Sedan 2010 har regionens kostnad för inhyrd personal varit nästan dubbelt så stor som Stockholms läns landsting.

Totalt har landstingen köpt in stafettpersonal för 16 miljarder kronor under de senaste fem åren. Det innebär en ungefärlig merkostnad på 4 till 8 miljarder kronor än om personalen varit anställd.

– Det är en olycklig utveckling. Det blir en bristande kontinuitet och tyngre för dem som är kvar. Vården skulle kunna hyra in personal för längre tid och få kontinuitet, säger Ann Johansson, vice ordförande för Vårdförbundet, som organiserar sjuksköterskor.

"Ha inflytande över arbetet"

Hon anser att landstingen har svårt att hantera en situation där vårdpersonal i dag har många fler arbetsgivare att välja mellan. Många ser också möjligheter att utvecklas och få högre lön någon annanstans.

– Jag tror att det handlar väldigt mycket om att ha inflytande över sin situation, säger Ann Johansson och uppmanar arbetsgivare som vill behålla personal att arbeta lokalt för att göra verksamheten bättre att arbeta i.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset