Sport

Miljonbidrag till antidopningsarbete

1,2 miljoner kronor. Det är vad regeringen bidrar med till internationella antidopningsorganisationen Wadas arbetet inför och under OS och Paralympics i Rio de Janeiro, Brasilien.

"Idrotten ska ske på lika villkor, vara hälsosam och lustfylld. Fusk är helt oacceptabelt. Regeringen har i årets budget höjt bidraget för insatser mot dopning inom idrotten i Sverige. Genom stöd till Wada stöder vi antidopningsarbetet internationellt", säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström (S) i ett pressmeddelande.

Dessutom har regeringen höjt bidraget till Riksidrottsförbundets arbete mot dopning med drygt 20 procent, till 28 miljoner kronor.