Nyheter Ekonomi Sverige Sverige-topp

Miljoner går upp i rök när gode män hanterar pengar

Många äldre och andra som inte kan ta hand om sin ekonomi får hjälp av gode män, men kontrollen av verksamheten har stora brister, visar SVT:s granskning. Arkivbild.
Många äldre och andra som inte kan ta hand om sin ekonomi får hjälp av gode män, men kontrollen av verksamheten har stora brister, visar SVT:s granskning. Arkivbild.

Stora summor försvinner när gode män hanterar pengar som tillhör utsatta personer. I länsstyrelsernas slumpvisa inspektioner av kommunernas överförmyndare under åren 2012-2015 hittades 26 miljoner kronor som aldrig redovisats.

Inspektionerna omfattar bara en bråkdel av alla akter vilket innebär att det rör sig om hundratals miljoner kronor som försvunnit, rapporterar SVT Nyheter.

I rapporterna från länsstyrelserna har SVT hittat fall där gode män sålt fastigheter till sig själva till underpris eller stått som förmånstagare i testamenten.

Överförmyndarna har ansvar för att kontrollera att gode män, förvaltare och förmyndare sköter uppdraget att förvalta pengar åt personer som av olika anledningar inte klarar detta själva.

– Vi utgår ju från att vi har med hederliga personer att göra, överförmyndarens nät är mer grovmaskigt än man tror, säger överförmyndaren i Skövde, Jan Wallgren, till SVT.