Nyheter Världen

Miljoner kan bli smittade av zika

Myggan Aedes aegypti som är bärare av viruset är vanlig i samtliga länder på de amerikanska kontinenterna förutom Kanada och Chile. Arkivbild.
Myggan Aedes aegypti som är bärare av viruset är vanlig i samtliga länder på de amerikanska kontinenterna förutom Kanada och Chile. Arkivbild.

Så många som tre till fyra miljoner människor kan komma att smittas av zikaviruset. Fosterskador i andra länder än Brasilien är antagligen att vänta, enligt WHO.

Zikaviruset sprider sig nu "explosionsartat" i Syd- och Centralamerika.

Det sade WHO:s chef Margaret Chan på det möte som Världshälsoorganisationen höll på torsdagen. Vid mötet framkom att WHO befarar att så många som tre till fyra miljoner människor kan komma att smittas.

Därför ska WHO hålla ett nytt möte den 1 februari, för att då avgöra om smittspridningen bör klassas som en internationell krissituation eller inte. Organisationen vill dessutom försäkra sig om att länder inte inför felaktiga rese- eller handelsrestriktioner.

Stark misstanke

Viruset ger normalt milda eller inga symtom alls, men misstankar finns att viruset kan orsaka mikrocefali, en fosterskada då barnet föds med onormalt litet huvud.

Inom kort väntas en studie publiceras som visar på ett tidsmässigt samband mellan viruset och den kraftiga ökning av antalet barn som fötts med mikrocefali i Brasilien, enligt WHO.

Om det även finns ett orsakssamband är dock fortfarande oklart. Men misstankarna är starka.

– Vi vet ännu inte om viruset passerar moderkakan och orsakar mikrocefali. Men vi tror att det spelar en roll. Det råder ingen tvekan om det, sade Marcos Espinal, chef för smittsamma sjukdomar vid Pan American Health Organization (PAHO), WHO:s amerikanska gren.

Fler barn

WHO tror dessutom att barn i fler länder än Brasilien kan komma att drabbas.

– I Amerika är Brasilien det första landet med ett massivt utbrott, medan de andra länderna är i början av sina utbrott så om vi kommer att få se mikrocefali (även i dessa länder) måste vi vänta nio månader, sade Carissa Etienne vid PAHO på den presskonferens som hölls efter mötet.

Intensiv forskning pågår nu för att ta reda på mer om viruset. I väntan på hårda fakta har flera länder redan vidtagit åtgärder för att stoppa virusspridningen. I USA ska till exempel människor som besökt drabbade regioner förbjudas att donera blod.

Brasiliens president Dilma Rousseff, däremot, satsar på att rensa platser där den smittbärande myggan reproduceras, alltså stillastående vattenansamlingar.

Risken för en smittspridning i Sverige och norra Europa anses som liten, nästan obefintlig. Detta eftersom smittan sprids av en viss sorts myggor som inte finns på våra breddgrader.