Nyheter Sverige

Ministern försvarar sjuklöneförslag

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S).
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S).

Regeringens förslag om att arbetsgivarna ska få ökat ansvar för anställdas sjuklöner möts av högljudd kritik och oro.Förslaget är nödvändigt, anser ministern, om inte arbetsmarknadens parter kan presentera andra åtgärder med effekt mot sjukfrånvaron.

Förslaget som socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) lade fram i april innebär att arbetsgivare ska betala 25 procent av ersättningen från dag 90 av sjukskrivningen. Flera remissinstanser riktar nu skarp kritik mot förslaget, skriver DN.

En väntad kritik, konstaterar Strandhäll.

Arbetsgivarorganisationer pekar på att förslaget innebär en osäkerhet för företagen när det gäller personalkostnader. Flera instanser lyfter riskerna med att personer med svag ställning på arbetsmarknaden får ännu svårare att få en anställning.

– Personer med svag ställning är undantagna i förslaget men vi ska se över om vi kan förbättra vårt förslag i de delar som skapar oro, säger Annika Strandhäll till TT.

Strandhäll anser att arbetsgivarorganisationerna piskar upp en obefogad oro kring förslaget. Enligt henne är det framför allt stora arbetsgivare med höga sjuktal som påverkas.

– Vi är beredda att avstå förslaget om arbetsmarknadens parter kan presentera åtgärder med motsvarande effekt på sjukfrånvaron, säger Annika Strandhäll till TT.