Teknik Nyheter Sverige

Minskad dödlighet av sjuka njurar

Dödligheten vid svår njursvikt har minskat.
Dödligheten vid svår njursvikt har minskat.

Dödligheten vid svår njursvikt har minskat med 60 procent sedan 1991, uppger Svenskt Njurregister (SNR) i ett pressmeddelande.

En orsak är att dialysbehandlingen blivit mer fysiologisk eller "snällare". Dessutom har funktionstiden på transplanterade njurar ökat, även om antalet transplantat inte ökat nämnvärt.

"Ett fungerande transplantat erbjuder nästintill normal blodrening, medan dialys är avsevärt mindre effektivt och därmed gör att kroppen åldras i förtid", säger KG Prütz, ordförande i SNR.