Nyheter Världen Sverige

Minskning av asylsökande i Sverige

Antalet asylsökande har minskat i Sverige under årets tre första månader – både i jämförelse med hösten 2015 och med det första kvartalet i fjol. Arkivbild.
Antalet asylsökande har minskat i Sverige under årets tre första månader – både i jämförelse med hösten 2015 och med det första kvartalet i fjol. Arkivbild.

Antalet asylsökande i Sverige har minskat – både i jämförelse med hösten 2015 och med det första kvartalet i fjol. Under årets första tre månader sökte 9 147 personer asyl i Sverige. Under fjolårets tre sista månader var antalet nästan 90 000 och januari–mars 2015 var siffran 13 053 personer.

"Det är en kedja av kontrollåtgärder och åtstramningar i Europa som ligger bakom nedgången. I dag är det svårt att säga hur länge åtgärderna kommer att ha effekt på antalet asylsökande i Sverige", säger Christina Eklöf, expert på Migrationsverkets omvärldsenhet, på myndighetens hemsida.

Den nedåtgående trenden gäller även ensamkommande flyktingbarn. Under oktober sökte 9 339 barn asyl, i mars var siffran nere på 121.

Under oktober sökte totalt 39 196 personer asyl. Under mars i år har 2 251 personer sökt asyl i Sverige.